Huisregels

• Op alle gronden die behoren tot het festivalterrein en/of parkeerplaatsen die gebruikt worden voor parkeren door bezoekers van het evenement geldt dat het verboden is voor onbevoegden volgens art. 461 van het wetboek van strafrecht.
• Legitimatie verplicht, minimum leeftijd is 18 jaar. Wanneer er bij twijfel geen legitimatie vertoond kan worden loop je het risico de toegang geweigerd te worden.
• Bezoekers worden gevisiteerd, bij weigering kan toegang tot het evenement worden ontzegd.
• Gewelddadig en/of intimiderend gedrag, discriminatie en/of ongewenste intimiteiten in welke vorm dan ook worden niet getolereerd.
• Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de evenementen: professionele foto-, film- en andere geluids- en/of beeld- opnameapparatuur (onder professionele apparatuur wordt verstaan: Camera’s met verwisselbare lenzen,(digitale) videocamera/camcorder en andere (geluidsopname-apparatuur), (alcoholhoudende) dranken, drugs, daarop lijkende voorwerpen en druggerelateerde voorwerpen, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-) wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. De organisatie houdt zich het recht voor deze zaken in beslag te nemen en zo nodig aangifte te doen bij de politie.
• Het nuttigen, verbruiken, verhandelen en/of in het bezit hebben van verdovende middelen is ten strengste verboden.
• Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes, fraude met polsbandjes, poging over de hekken klimmen) wordt aangifte gedaan bij de politie.
• Bezoekers met voetbalshirts, motorkleding en/of (provocerende)kleding met nationalistische tekens of uitingen worden geweigerd.
• Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers, posters, reclameborden of andere vormen van reclame-uitingen te verspreiden, zonder dat daar overleg met de organisatie aan vooraf is gegaan.
• Het is niet toegestaan in binnen-locaties (o.a. tenten) te roken.
• Het is verboden om wild te plassen. Er zijn voldoende toiletten aanwezig. Degene die betrapt worden op wildplassen worden per direct van het festivalterrein verwijderd.
• Bezoekers treden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijke of geestelijke letsel en/of materiele schade als gevolg van een bezoek.
• Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Alle bezoekers geven door betreden van het evenementen stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en foto-beelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
• Bij overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.
• Bij betreding van het terrein gelden de algemene voorwaarden van First Vision B.V.
• De organisatie heeft het recht te allen tijden dit reglement, daar waar geen melding van staat, aan te passen.

EEN DAG MEEZINGEN MET DE BESTE ARTIESTEN

GRATIS TOEGANG
(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-5JW5RH4');